ขายปลาบลูแทงค์ ความงามจากท้องทะเล สู่ตู้ปลาของคุณ

ขายปลาบลูแทงค์ Blue Tang หนึ่งในกลุ่มปลาทะเลสวยงามที่สามารถเลี้ยงไว้ภายในตู้ปลาที่บ้านได้ มาพร้อมคุณสมบัติน่าเลี้ยงด้วยนิสัยไม่ก้าวร้าว และอยู่ร่วมกับปลาสายพันธุ์อื่น ๆ ภายในตู้ได้อย่างเหมาะสม ถูกเรียกในชื่อภาษาไทยว่าปลาขี้ตังเบ็ด และยังมีชื่อทางการอีกหลากหลาย มีจุดเด่นด้วยสีสันอันสดใส จึงได้รับความนิยมนำมาเลี้ยงภายในตู้ปลาทะเลเป็นจำนวนมาก

ความน่าสนใจของปลา Blue tang คืออะไร?

ปลา Blue tang หรือ Royal Blue Tank และ Pacific Regal Blue Tank ถูกจัดให้เป็นกลุ่มปลาทะเลที่มีความสวยงามภายในวงศ์ Acanthuridae และยังเป็นปลาเพียงแค่ชนิดเดียว ที่อยู่ภายในสกุล Paracanthurus สีสันของตัวปลาจะถือว่าเป็นจุดเด่นสำคัญ เพราะเป็นปลาที่มีลักษณะด้านตรงเรียวบาง พร้อมการมีช่วงบริเวณลำตัวสีฟ้าสด ส่วนหางเป็นสีเหลืองและมีสีดำคาดตั้งแต่ช่วงดวงตาไปจนถึงปลายหาง ทำให้ปลาสายพันธุ์นี้ถูกจัดให้เป็นปลาแห่งงานศิลปะ เพราะให้ความสวยคล้ายดั่งจานสี

ลำตัวจะยาวได้สูงสุดที่ 31 เซ็นติเมตร พบได้มากช่วงมหาสมุทรอินเดียและทะเลกลุ่มอินโด-แปซิฟิก ความนิยมของปลาสายพันธุ์นี้ คือ ความสวยของสีสันและมีประโยชน์ในด้านกำจัดตะไคร่น้ำ ที่อยู่ภายในบริเวณตู้ปลา พร้อมการอยู่ร่วมกับปลาทะเลสวยงามประเภทอื่นได้ค่อนข้างดี นิสัยไม่ก้าวร้าว เป็นปลาที่ดูแลง่าย แม้จะเกิดจุดขาวที่บริเวณลำตัว แต่ก็สามารถปรับสภาพและหายได้เอง ทั้งยังไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อปลาสายพันธุ์อื่น ทั้งยังสามารถให้อาหารได้ค่อนข้างหลากหลาย การเลี้ยงดูควรให้อยู่ที่จำนวนตัวละ 1 ตู้เท่านั้น เพราะการเติบโตของปลาค่อนข้างก้าวกระโดด ถ้าอยู่ในตู้ใหญ่ลำตัวอาจจะเติบโตได้มากตามขนาดตู้เลยทีเดียว

ปลาบลูแทงค์

การดูแลปลาบลูแทงค์ ให้มีคุณภาพ ในบรรยากาศตู้ปลา ควรทำอย่างไร?

สำหรับผู้ที่สนใจจะเลี้ยงปลาสวยงามแบบปลาตังขี้เบ็ด หรือปลาบลูแทงค์ แนะนำให้เลือกใช้ตู้ขนาด 60 x 24 x 24 นิ้ว เพื่อให้ขนาดโตเต็มวัยของปลาประเภทนี้ อยู่ที่ประมาณ 10 นิ้ว ส่วนอาหารที่ใช้ในการเลี้ยง จะเน้นเป็นพืช, สาหร่ายแบบสด, ใบผักกาดหอม หรือสาหร่ายแห้งได้ทั้งหมด การเลี้ยงดูที่ควรแยกแค่ตู้ละ 1 ตัว นอกเหนือจากการเจริญเติบโตที่รวดเร็วแล้ว ยังมีพฤติกรรมหวงเขตจากสายพันธุ์เดียวกันที่มากพอสมควร

นอกจากนี้การดูแลทำความสะอาดตู้ปลาควรมีเป็นประจำ เนื่องมาจาก Blue tang เป็นปลาที่กินอาหารบ่อยครั้ง และมีการขับถ่ายของเสียจำนวนมาก ถ้าไม่มีระบบการกรองที่ดี หรือการทำความสะอาดเข้าไม่ถึงเพียงพอ และปริมาณของแบคทีเรียมีไม่สมดุลจะทำให้น้ำเสียเร็วมาก ที่สำคัญคือไม่ควรตกแต่งตู้ปลาด้วยสาหร่าย หรือวัสดุใด ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสาหร่ายทะเล เพราะอาจพาให้เข้าใจผิดและทำให้ปลากินสิ่งแปลกปลอม จนส่งผลให้เกิดการสูญเสียได้ การจัดระบบเครื่องกรองน้ำ ควรมีทั้งกรองในตู้และกรองนอกตู้ เพื่อการกำจัดสิ่งสกปรกและตะกอนแบบแขวนลอยภายในน้ำได้ดีขึ้น

เครื่องกรองที่ใช้ต้องมีประสิทธิภาพ และทำให้เกิดความเคลื่อนไหว เพื่อการกรองที่ดีที่สุด การใช้ระบบไฟเพื่อจัดตู้ควรเลือกเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบแอทรอลิกบลู หรือไวท์บลู โดยจะต้องมีค่าตั้งแต่ 10,000 K ขึ้นไป เพื่อทำให้แสงมีความเหมาะสมกับปลาทะเลสวยงามมากที่สุด สำหรับการเปลี่ยนน้ำควรทำให้มีความใกล้เคียงกับน้ำทะเลธรรมชาติ ใช้เกลือประมาณ 30-35 กรัม ต่อขนาดตู้ 36 นิ้ว และจะต้องมีตัววัดค่าความเป็นกรด-ด่าง หรือค่า pH ที่จะต้องอยู่ในช่วง 7.3-8.6 เท่านั้น ผู้ที่ต้องการจัดตู้ให้ปลาอยู่ได้อย่างมีความสุข จึงควรมีการใช้ไฮโดรมิเตอร์ร่วมด้วย การจัดและตกแต่งตู้ปลา สำหรับการเลี้ยง ปลาบลูแทงค์ แนะนำให้ใช้วัสดุที่มีการเลียนแบบธรรมชาติเสมือนจริงมากที่สุด เพื่อทำให้ลดความตึงเครียดของปลา พร้อมการมีแหล่งที่อยู่หรือแหล่งหลบภัย ที่จะทำให้รู้สึกปลอดภัยมากขึ้น จึงทำให้สุขภาพดีและมีความแข็งแรง ลดปัญหาการติดโรคต่าง ๆ รวมไปถึงการใช้หินสำหรับการตกแต่ง หรือการทำเป็นปะการังเทียม ควรเป็นหินตายที่ผ่านการทำความสะอาดมาเป็นอย่างดี เพื่อป้องกันเชื้อติดเข้ามาภายในตู้ปลา ดูแลเรื่องความเหมาะสมของน้ำอยู่ตลอด ส่วนอุณหภูมิของน้ำต้องไม่เกินไปกว่า 33-34 องศาเซลเซียส เพราะถ้าอุณหภูมิต่ำหรือสูงกว่านี้ อาจทำให้เกิดความเครียดของปลาได้ ดังนั้นจึงควรมีการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิเพิ่มเติม

เลือกซื้อปลา

Message us