Sale 40%

หอยทากทะเล หอยทากนาซาเรียส Nassarius Snail

ราคา 150 ฿

จำหน่าย หอยทากทะเล หอยทากนาซาเรียส Nassarius Snail หรือในกลุ่มนักเลี้ยงปลาทะเลจะเรียกว่า หอยทากแม่บ้าน หอยทากทำความสะอาด ตู้ปลาทะเลที่มีทรายเป็นส่วนประกอบนิยมเลี้ยงเจ้าตัวนี้ เพราะจะคอยทำความสะอาดเก็บเศษอาหารและเศษตะกอนต่างๆ สามารถเลี้ยงคู่กับปลาทะเลได้

สั่งซื้อสินค้าและสอบถามรายละเอียด

Order and ask for details.

สินค้าหมดแล้ว

Message us