Skunk Shrimp กุ้งพยาบาล จำหน่าย

ราคา 850 ฿

จำหน่าย Skunk Shrimp กุ้งพยาบาล กุ้งพยาบาลจะหาอาหารตามตัวสัตว์ใหญ่ พวกมันจะปีนป่ายไปตามตัวปลาเพื่อกินเมือก ปรสิต และเนื้อเยื่อที่ตายบนผิวหนังเป็นอาหาร บางตัวไต่เข้าไปในปากเพื่อกินเศษอาหารและทำความสะอาดฟันปลาไปพร้อมๆกัน เป็นความสัมพันธ์อันซับซ้อนของชีวิตในโลกสีคราม

สั่งซื้อสินค้าและสอบถามรายละเอียด

Order and ask for details.

รายละเอียดเพิ่มเติม

กุ้งพยาบาล (Cleaner shrimps)

กุ้งสำหรับตู้ปลาทะเล ที่มีประโยชน์ในการเลี้ยงได้อีกสายพันธุ์หนึ่ง ทำความสะอาดปลา กำจัดปรสิตตามตัวปลา เชื้อจุดขาว หรือ ฟังกัส ปลิงอื่นๆ ทำความสะอาดหนังปลาที่ตายแล้ว หรือเสียหายจากการเป็นแผล #reef #phitsanulokreef

 

Message us