แนะนำ เลี้ยงปลาทะเล ในตู้เพื่อให้สุขภาพดี สร้างความสวยงาม

เมื่อคุณตกลงใจที่จะ เลี้ยงปลาทะเล ภายในตู้ ไม่ว่าจะเป็นภายในห้องทำงาน หรือภายในบ้านเรือน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเลี้ยงปลาและสัตว์น้ำต่าง ๆ รวมไปถึงปะการังที่ถูกตกแต่งไว้ จะต้องเป็นไปด้วยดี เพื่อทำให้เกิดสุขภาพที่ดีและสร้างความสวยงามอย่างยั่งยืน ไม่ทำให้คุณต้องเปลี่ยนปลาหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในตู้บ่อยครั้งจนเกินไป ลดความเสื่อมลงได้มากที่สุด ดังนั้นมาดูว่าก่อนที่คุณจะเลี้ยงและจัดตู้ปลาทะเล ควรรู้ถึงปัจจัยใดบ้าง ดังนี้

1.การเลือกขนาดตู้

การเลือกตู้ปลาควรเลือกเป็นแบบกระจกใสทุกด้าน เพื่อทำให้เกิดทั้งความสวยงาม การดูแลปลา สัตว์น้ำ และปะการังภายในตู้ได้ง่ายขึ้น ส่วนตู้ปลาที่เป็นกรอบโลหะ แนะนำว่าไม่ควรใช้ เพราะถ้าเกิดสนิมจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์น้ำที่อยู่ภายใต้ตู้ได้ เนื่องมาจากการใช้น้ำทะเล จะทำให้โลหะที่ติดอยู่กับตู้เกิดสนิมได้ง่าย และอายุการใช้งานจะไม่ยาวนาน  พร้อมการเลือกขนาดใหญ่ตั้งแต่ 36 นิ้วขึ้นไปเท่านั้น เพราะปริมาณน้ำ เลี้ยงปลาทะเล ในตู้ จะต้องมีมากเพียงพอต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ และต้องใช้น้ำทะเลในขนาด 50-75 แกลลอน ถ้าเลือกเป็นตู้ขนาดเล็ก จะทำให้การควบคุมคุณภาพน้ำ เป็นไปอย่างยากลำบาก และถ้าเกิดสารพิษขึ้นเพียงแค่เล็กน้อย จะทำให้ปลา สัตว์น้ำ ปะการัง และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ภายในตู้ตายได้อย่างรวดเร็ว ที่สำคัญคือควรเลือกตู้มีฝาปิดด้านบน เพื่อป้องกันปลาบางสายพันธุ์ ที่อาจจะกระโดดออกจากตู้ปลาได้

2.การใช้น้ำภายในตู้

การเตรียมน้ำ เลี้ยงปลาทะเล เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคนเลี้ยงปลา จึงควรเตรียมไว้ก่อนจะซื้อตู้ปลา โดยน้ำที่มีคุณภาพดีที่สุด คือ น้ำทะเลจริง แต่อาจจะทำให้การเปลี่ยนน้ำแต่ละรอบเกิดปัญหา จึงสามารถเลือกใช้เป็นเกลือที่ถูกขายภายในร้านปลาทะเล โดยจะใช้ปริมาณเกลือ 1 ถุง ต่อน้ำประมาณ 40 ลิตร และจะต้องผสมจนได้น้ำที่มีความเค็ม ระดับใกล้เคียงกับน้ำทะเลจริง ซึ่งจะอยู่ที่ประมาณ 30-35 ppt และจะต้องมีการใช้อุปกรณ์วัดค่า pH ภายในน้ำ เพื่อดูระดับความเค็มอย่างเหมาะสม โดยจะต้องมีการตักขึ้นมาทดสอบก่อน เมื่อได้ค่า pH ที่ดี ให้เลือกใช้เป็นไฮโดรมิเตอร์ เพื่อการตรวจสอบดูอีก 1 ขั้นว่าน้ำมีความเค็มเพียงพอ ต่อการอยู่อาศัยของปลาทะเลหรือไม่

3.ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

ระบบไฟฟ้า เลี้ยงปลาทะเล จะเป็นรูปแบบการให้แสงสว่างภายในตู้ ที่จะต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม ไม่ใช่แค่เพียงการเน้นให้ตู้ดูสวยงามเท่านั้น แต่จะต้องให้ประโยชน์ต่อตัวปลาทะเล จึงไม่ควรเลือกใช้เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั่วไป แต่ควรเลือกเป็นหลอดแอทรอลิกบลู หรือ White Blue ที่จะมีค่า K ของไฟประมาณ 10,000 K เป็นต้นไป แต่ถ้าใช้เป็นหลอด Metal Highlight ได้จะดีที่สุด เพราะให้แสงที่มีความใกล้เคียงกับธรรมชาติ และให้อายุการใช้งานที่ค่อนข้างยาวนานกว่าหลอดไฟประเภทอื่น แต่ราคาจะถือว่าสูงพอสมควร

4.การตกแต่ง

การจัดตู้ปลาจะถูกแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบด้วยกัน คือ การจัดตู้ปลาแบบธรรมชาติ ที่เลือกใช้วัสดุธรรมชาติต่าง ๆ มาเป็นตัวช่วยประกอบ ให้มีความโดดเด่นมากขึ้น เช่น การใช้ดิน, ทราย, เปลือกหอย, เศษหิน หรือซากปะการัง กับการตกแต่งแบบตู้ปะการังสุดอลังการ ที่จะมีสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ อยู่ภายในตู้ เรียกได้ว่าเป็นการจำลองบรรยากาศ ให้คล้ายกับทะเลจริง ซึ่งจะส่งผลที่ดีต่อตัวปลากับสัตว์น้ำทั้งหมด เพราะจะทำให้ปลาอยู่อย่างมีความสุข เกิดความแข็งแรง สุขภาพดี ห่างไกลโรคภัย แต่ทั้งนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่ง จะต้องถูกทำความสะอาดมาเป็นอย่างดี เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแฝงเข้ามาติดตัวปลาได้

5.ระบบกรองตู้ปลา

ระบบกรองภายใน ควรเลือกกล่องกรองที่มีคุณภาพ เลือกเป็นแบบพลาสติกใสและมีตะแกรง ทำระบบท่อภายในให้มีทั้งลมเข้าและลมออก โดยฝั่งลมออกให้มีท่อขนาดใหญ่กว่าท่อลมเข้า เพื่อทำให้เกิดการหมุนเวียนอากาศที่คล่องตัว และเลือกใช้กล่องกรองขนาดใหญ่ แบบ Aquarium filter โดยให้ใส่ใยแก้ว, กรวดหยาบ และวัสดุการจับตะกอนไว้อย่างเหมาะสม ที่สำคัญที่สุด จุดติดตั้งระบบกรองน้ำ จะต้องมีการป้องกันไม่ให้สัตว์น้ำเข้าไปถึงได้ เพราะอาจก่อให้เกิดอันตราย

ถ้าคุณต้องการ เลี้ยงปลาทะเล ในตู้ ให้มีสุขภาพดี อยู่ได้อย่างยั่งยืน และสร้างความสวยงามไปตลอด พร้อมทำให้เป็นตู้ปลาที่จำลองบรรยากาศจริงของใต้ท้องทะเลได้อย่างสวยงามที่สุด ขอแนะนำทั้ง 5 วิธีนี้ ที่จะช่วยตอบโจทย์คุณได้ครบตามความต้องการแน่นอน

Message us