เลี้ยงปลาทะเล ผิดกฏหมาย มีสายพันธุ์ไหนบ้าง? รู้ไว้ก่อนทำผิด

แม้ว่าการเลี้ยงปลาทะเลภายในตู้ หรือภายในบ่อใหญ่ จะได้รับความนิยมจากคนยุคนี้ แต่สิ่งหนึ่งที่คุณควรรู้ คือ บางสายพันธุ์ถือว่าเป็นการเลี้ยงปลาทะเล ผิดกฏหมาย ซึ่งอาจพาให้ต้องเกิดปัญหาในการถูกดำเนินคดีได้ ดังนั้นก่อนเลี้ยงปลาทะเล จึงควรรู้ว่าสายพันธุ์ใดที่คุณไม่ควรเลี้ยงอย่างเด็ดขาด ดังนี้

1.กลุ่มปลาวาฬ

เลี้ยงปลาทะเล ผิดกฏหมาย กลุ่มปลาวาฬ ภายในประเทศไทยจะมีแตกออกเป็นหลายสายพันธุ์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งสัตว์คุ้มครองที่ไม่สามารถเพาะเลี้ยง และจับไปทำใด ๆ ได้ โดยสายพันธุ์ของปลาวาฬ จะมีวาฬรบรูด้า, วาฬเพชรฆาต, วาฬเพชฌฆาตดำ, วาฬเพชฌฆาตเล็ก, วาฬนำร่องครีบสั้น, วาฬคูเวียร์, วาฬฟิน, วาฬหัวทุย และวาฬหัวแตงโม เป็นต้น

2.กลุ่มปลาโลมา

กลุ่มปลาโลมาจะถูกแบ่งออกเป็นหลากหลายสายพันธุ์ โดยเฉพาะภายในประเทศไทย ที่จะมีแตกออกเป็นสายพันธุ์จำนวนมาก ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่ห้ามมีการเลี้ยง เพาะขาย หรือการจับทุกรูปแบบ โดยมีออกมาเป็น พ.ร.บ.สำหรับการคุ้มครองโดยเฉพาะ ซึ่งสายพันธุ์โลมาในไทยจะมีโลมากระโดด, โลมาแถบ, โลมาธรรมดา, โลมาปากขวด, โลมาฟันห่าง, โลมาลายจุด, โลมาอิรวดี และโลมาหลังโหนก เป็นต้น

3.ปลานกแก้ว Parrotfish

เลี้ยงปลาทะเล ผิดกฏหมาย กลุ่มปลานกแก้วหรือ Parrot Fish ที่อยู่ในวงศ์ Scaridae รูปแบบปลาทะเล ที่อาศัยอยู่ตามแนวปะการัง จะไม่สามารถนำมาเลี้ยงหรือรับประทานได้ เพราะเป็นปลาที่มีประโยชน์เชิงนิเวศของทะเลไทย แม้จะไม่ได้ผิดกฎหมายโดยตรง ในการจับปลานกแก้วมาเลี้ยงหรือรับประทาน แต่พื้นที่อยู่อาศัยโดยรวมของปลาประเภทนี้ จะอยู่ภายในเขตคุ้มครอง ซึ่งถ้าใครมีไว้ครอบครอง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบมีชีวิตหรือไม่ จะถูกตีเป็นการทำผิดกฎหมายทั้งหมด

การเลี้ยงเลี้ยงปลาทะเล ผิดกฏหมาย จะถูกระบุไว้ภายในพระราชบัญญัติสัตว์สงวนและการคุ้มครองสัตว์ป่า ที่จะหมายถึงสัตว์ทุกประเภทที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีจำนวนไม่มาก และเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ดังนั้นจึงไม่สามารถนำมาทำประโยชน์ใด ๆ ได้ ซึ่งถ้าจะมีการเพาะเลี้ยง ต้องมีการนำเข้าสู่การตรวจสอบและออกร่าง พ.ร.บ.จากทางภาครัฐเท่านั้น  นอกจากนี้สัตว์ที่อยู่ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตการคุ้มครองสัตว์ จะไม่สามารถจับได้เช่นกัน ถ้าผู้ใดมีไว้ครอบครอง จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที! ซึ่งโทษจะเริ่มตั้งแต่การจับปรับ ไปจนถึงการจำคุกและการปรับสูงสุด ซึ่งจะขึ้นอยู่กับแต่ละฐานความผิดว่ามีความรุนแรงมากแค่ไหน

ถ้าคุณต้องการเลี้ยงปลาทะเล หรือปะการัง และสัตว์น้ำต่าง ๆ ควรรู้เรื่องการเลี้ยงปลาทะเล ผิดกฏหมายว่ามีสายพันธุ์ใดบ้าง แม้แต่ปะการังและดอกไม้ทะเล ที่คุณควรรู้ไว้ว่าบางสายพันธุ์ ไม่สามารถนำมาจัดตู้ได้ ที่สำคัญคือดอกไม้ทะเลทุกสายพันธุ์ จะนำมาเลี้ยงไม่ได้ เพราะถือว่าผิดกฎหมายทั้งหมด

Message us